Ako vyrabáme plastové nádrže

Plastové výrobky, resp. polotovary sa vo všeobecnosti vyrábajú z plastových polotovarov, ktoré sú vyrábané vytláčaním, tvárnením, lisovaním, stláčaním, či vstrekovaním. Tieto polotovary sa ďalej spracúvajú lepením, či zváraním na finálne výrobky predávané spotrebiteľom. Pri výrobe plastových nádrží sú využívané polotovary vo forme plastových dosiek, ktoré sa zvárajú pomocou špeciálnych zváracích prístrojov, najčatejšie špeciálnym zváracím strojom, tzv. zváracím pravítkom, extrúderovými zváračkami a teplovzdušnými pištoľami.

Tlakové zváranie strojom STHT­2000

Tlakové zváranie, alebo inak nazývané aj zváranie na tupo, funguje na princípe, kde sa zváracie plochy dotykom s nahrievacím telesom nahrievajú. Zváraná plocha základného zváracieho materiálu (zváracích dosiek) musí byť pred zváraním opracovaná do hladka a očistená od mechanických nečistôt. Základný zváraný materiál sa upne do stola, ktorý je súčasťou zváracieho stroja STHT­2000, za pomoci zverákov. Takto upnutý zváraný materiál sa pritláča na tavnú lištu tak, aby sa po celej dĺžke zváranej plochy vytvoril výron materiálu a následne sa pritláča k sebe. Pod týmto tlakom materiál zostáva až do vychladnutia zvarového spoja. Celý tento proces prebieha podľa presne stanovených noriem STN , ktoré určujú presný čas, teplotu a tlak zvárania v závislosti od hrúbky a použitého materiálu.

Extrúdery

Sú zariadenia na zváranie plastov s pomocou použitia prídavných materiálov, hlavne na zváranie PP, PE, PVC, PVDF, ABS, PA, PFA a Nylonu. Sú to kompaktné zariadenia. Vďaka svojej hmotnosti a rozmerom sa využívajú predovšetkým ako montážne zariadenia. Dodávajú sa v rôznych variantoch odlíšených veľkosťou a výkonom.

Zváranie s použitím prídavných materiálov

Zváranie s použitím prídavných materiálov sa využíva všade tam, kde nie je možné zvárať na tupo. Na tento spôsob zvárania sa využívajú špeciálne teplovzdušné pištole, tzv. extrúdery. Zváranie týmto spôsobom je prevádzané princípom prenosu tepla, ktoré je zabezpečené horúcim vzduchom. Ním je nahrievaný zváraný materiál a aj prídavný materiál. Pri zváranípomocou extrúdera je prídavný materiál nahrievaný, resp. až splastifikovaný a následne vytláčaný (extrudovaný) prostredníctvom podávacej závitovky von cez zváraciu pätku. V závislosti od hrúbky zváraneho materiálu, teda od typu zvaru, ktoré je potrebné previesť, je potrebné zvoliť vhonú zváraciu pätku z PTFE, ktorá formuje povrch plastifikovaného materiálu.