Väčšina naších výrobkov je vyrobená z konštrukčného polypropylénu

Panenské polypropylenové granule
Panenské polypropylenové granule

Čo je polypropylén

Polypropylén (C3H6)n je multivyužiteľná surovina. Vyrába sa z polyméru, teda zo zložky, ktorá sa získava hydraulickým stláčaním plynnej zmesi etánu, propánu, butánu a frakcie nafty z ropy. Tento výrobný materiál je v súčastnosti tak populárny a rozšíreny, že našiel svoje využitie vo viacerých odvetviach. Polypropylén, alebo inak nazývaný aj polypropén (skratka PP alebo POP) vyniká svojou chemickou a mechanickou odolnosťou. Aplikuje sa pri výrobe obalov a kontajnerov (v rátane potravinárskych obalov), výrobou fólií, textílií, plastových konštrukčných súčastí, laboratórneho vybavenia, či plastových nádrží.

Výhody polypropylénu

Ako každý materiál, aj polypropylén má nie len svoje výhody, ale aj nevýhody. V porovnaní s polyetylénom, čo je ďalší najpoužívanejší materiál spolu s PVC, má vyšiu pevnosť a priepustnoť. Polypropylén je použiteľný do teploty 100 - ­110 °C. Priepustnosť vody a plynov je u polyetylénu vyššia. Polypropylén na to, aby sa dal spájať či už lepením, lisovaním,alebo zváraním, nepotrebuje byť vhodne spracovaný. Naproti tomu polyetylén má nepolárny porvch, preto je jeho úprava nevyhnutná. Svojím zložením je polypropylén tvrdší a teda aj odolnejší voči poškriabaniu. Plastbest používa konštrukčný polypropylén (PP), ktorý je zložený z 60% PP granulátu a z 40% PP drťe získaná z technologických odpadov, vznikajúcich pri výrobe dosiek. Prieskum trhu ukázal, že väčšina výrobcov PP nádrži na Slovensku používa technický PP (PP drť), pretože je lacnejší. Technický PP tak stráca fyzikálne vlastnosti (degraduje, stráca farbu).

Nevýhody polypropylénu

Nevýhodou polypropylénu je tá, že pri nízkych teplotách (pod 5 °C) krehne a pri vysokých teplotách (160 – 165 °C) nastáva jeho kryštalizácia, teda topenie. Tento materiál reaguje aj na UV žiarenie obsiahnuté v slnečnom žiarení, čoho sprievodným znakom je hlavne zmena farby materiálu, z dlhodobého hľadiska aj jeho mierne oslabenie (vytvárajú sa drobné trhlinky a prasklinky).

Pretože naše výrobky sú vyrobené s konštrukčného PP, sú UV žiareniu odolnenšie (farebne neblednú). Ponúkame tiež poklopy so 100% UV žiareniu odolné.

Využitie

Pri výrobe polypropylénu majú výrobcovia fakty nevýhod na zreťeli, preto prispôsobujú výrobu konkrétnych výrobkov tak, že ich zloženie obohacujú o UV stabilizátory. Plasty s touto prímesou sa využívajú hlavne v automobilovom priemysle, pri výrobe rôzych plastových komponentov a môže byť použitý aj pri výrobe plastových nádrží, najčastejšie u tých častí, ktoré sú vystavené slnečnému žiareniu, napr. poklop.