Plastový septik

Dvoj a troj-komorový.

Vodotesný a bez nutnosti obetónovania.

Septik je horizontálna vodotesná plastová nádoba valcového tvaru, ktorá služi k zachytávaniu odpadových a splaškových vôd z domácnosti, alebo objektov. Úlohou septika je separovať pevné zložky odpadu od tekutých organických zložiek. Výsledkom tohto procesu je separovaná odpadová voda. Tá sa môže za predpokladu použitia rôzných septikových aktivátorov(baktérií), alebo septikových filtrov použiť ako úžitková voda.

Popis septiku

Septik bežne pozostáva z dvoch alebo troch komôr, spojené prepážkou v ktorej je priepust do dalšej komory. Jeden koniec septiku je napojený na odpadové potrubie a druhý na potrubie odtokového poľa. V prípade, že sa rozhodnete vyčerpávať vodu cez komín, odtokovú tesniacu rúru nenainštalujeme. Každá komora je vybavená komínom a poklopom pre údržbu každej komory. Za doplatok rozdielu ceny Vám vymeníme štandardný poklop septiku za poklop so 100% ochranou proti UV žiareniu, alebo za plast-gumený poklop.

Proces separácie

Septik funguje na princípe biomechanického čistenia, kde v každej komore prebieha sedimentácia odpadových zložiek a kalu.

Odpadová voda vstúpy cez prítokový otvor do prvej komory v ktorej pevné zložky sa usadia na dne a spodina/tvoriaca pena ostáva plávať na povrchu. Usadeniny sú aneoróbne strávené/zbavené voľného kyslíka čo umožnuje zýšenie objemu usadenín.

Tekutina ďalej pretečie cez otvor v prepážke do dalšej komory v ktorej dochádza k rovnakému procesu ako v prvej komore. Tekutina je už relatívne čistejšia.

V poslednej komore/tretej sa tekutina môže dostať von dvomi spôsobmi:

  1. Pomocou kalového čerpadla cez otvor komína (zvyčajne na využitie úžitkovej vody)
  2. Cez odtokové potrubie do odtokového poľa

V prípade využitia odpadovej vody ako úžitkovú vodu, použite baktérie a enzými na rozloženie látok na jednoduchšie látky.

Pri odvádzani vody do odtokového poľa je nevyhnutná filtrácia odpadovej vody pre pórovitosť zeminy v odtokovom poli. Zvyšky nečistôt sú eliminované v zemi spolu s prebytočnou vodou, ktorá vsiakne do zeme, alebo sa vyparí. Sieť potrubí v odtokovom poli distribuje odpadovú vodu cez pole odtokovými dierami v rúrach odtokového potrubia.

Dobre nainštalovaný septik s pravidelnou kontrolou a vyprázdnovaním by mal slúžit desaťročia.

Hrubý a kvalitný plast

Používame konstrukčný polypropylén (PP), ktorý je zložený zo 60% čistého alebo panenského PP granulátu a 40% PP drťe získaná z technologických odpadov, vznikajúcich pri výrobe dosiek.

Hrúbka materiálu je rovnaká ako pri žumpách. Revízny otvor alebo komín je vyrobený zo 6mm hrubého materiálu. Plášť plastovej žumpy je z 8mm hrubého materiálu. Čelá nádrže rovnako ako nohy alebo rebrá žumpy sú vyrobené z 10mm hrubého materiálu. Dodatočne prepážky sú z 8mm hrebého materiálu.

Kolaudácia

Plastové septiky sú vydávané s kompletnou dokumentáciou ku kolaudácii. Zahŕňa to protokol o skúške vodotesnosti, prehlásenie o zhode a montážny návod.

Septik s 2-ročnou zárukou

Náš samonosný plastový septik je vodotesný v súlade s normou STN 750905, podložený statickým výpočtom, odolný voči spodnej vode a bez nutnosti obetónovania. Septik je vyrobený z nerecyklovaného materiálu s dlhšou životnosťou ako betónový.

Časté otázky

Môžem prejsť s vozidlom po nádrži?

Plastová nádrž je prejazdná len za podmienky, ak bude urobené následné opatrenie: prebetónovanie stropu nádrže železobetónovou doskou s presahom 0,5m na nebagrovaný terén.

Poskytujete aj dopravu?

Áno. Dopravu poskytujeme po celom Slovensku. Cenu dopravy nájdete v obchode pri každom výrobku. Štandardne tovar doručíme do 4-11 pracovných dní. V prípade návalu objednávok, termín doručenia tovaru sa môže oneskoriť. O prípadnej zmene termínu doručenia tovaru budete včas informovaný. Tovar doručíme všade tam, kde je možné sa dostať nákladným vozidlom.

Ako zaplatím za tovar?

Platba sa zvyčajne uskutočnuje pri prevzatí tovaru hotovosťou. Preto je stále niekto osobne potrebný pri preberaní tovaru. Je možné za tovar zaplatiť aj bankovým prevodom po vzájomnej dohode.

Akú veľkú nádrž potrebujem?

Objem nádrže záleží od počtu osôb žijúcich v obydlí. Veľkosť objemu na základe potreby sa vypočítava vzorcom denná spotreba na osobu x počet osôb x časový interval po vyprázdnenie nádrže. Vašu dennú spotrebu na osobu je ťažké vypočítať, kedže nie každý spotrebuje rovnaké množstvo. Sú ľudia čo spotrebujú 100L denne a sú ľudia čo spotrebujú 30L denne. Takže priemerná spotreba je tých 65L denne na osobu. Pre 4-členné rodiny odporúčame 8000L až 10 000L nádrže.

Ako vykládate nádrže?

Žumpy a septiky sú dovážane na valníku bez hydraulickej ruky, niekedy s prívesom. Tovar sa zloží ručne, preto je potrebné zabezpečiť 1 a viac osôb. Počet osôb záleži od objemu nádrže. Napríklad 4m³ nádrž zložia dvaja ľudia v rátane nášho šoféra. U väčších objemov sú potrebný 3-4 ľudia vrátane nášho šoféra.

Plastový septik objednáte
aj cez web.

Možnosť vystavenia faktúry na firmu.

Cenník →

Plastbest používa cookies pre funkčnosť a analýzu tejto webstránky. Pokračovaním predpokládame, že súhlasite s umiestnením cookies do vášho zariadenia z plastbest.sk
Viac o cookies