Plastový Septik Plastbest

Ponúkame 2 a 3-komorové septiky.

V objemoch Od 2.2m³ do 12m³.

S dodaním septiku do 14 pracovných dní v rámci SR.

Septik Plastbest od 755 €

Plastový Septik Plastbest

Septik je horizontálna vodotesná plastová nádoba valcového tvaru, ktorá služi k zachytávaniu odpadových a splaškových vôd z domácnosti, alebo obytných objektov. Tak ako pri žumpách, septik Plastbest je bez nutnosti obetónovania a robí sa len betonáž zaťažovacej pätky. Úlohou septika je separovať pevné zložky odpadu od tekutých organických zložiek. Výsledkom tohto procesu je separovaná odpadová voda. Tá sa môže za predpokladu použitia rôzných septikových aktivátorov(baktérií), alebo septikových filtrov použiť ako úžitková voda.

V mieste výkopu septiku mám spodnú vodu

V prípade prostredia s výskytom spodnej vody, septik obetonujeme minimálne 300mm nad hladinou spodnej vody. Vidťe montáž septiku.

Poklop, prívodová a odvodová rúra ø 125mm ako štandard

Septik bežne pozostáva z dvoch alebo troch komôr, spojené prepážkou v ktorej je priepust do dalšej komory. Jeden koniec septiku je napojený na odpadové potrubie a druhý na potrubie odtokového poľa. V prípade, že sa rozhodnete vyčerpávať vodu cez komín, odtokovú tesniacu rúru nenainštalujeme (treba uviesť do poznámky pri objednávaní). Každá komora je vybavená komínom spolu s poklopom pre údržbu alebo revíziu každej komory. Za doplatok rozdielu ceny vám vymeníme štandardný poklop septiku za poklop so 100% ochranou proti UV žiareniu, alebo za plast-gumený poklop.

Štandardná výbava septiku Plastbest

Septik je dodávaný vo výbave tak, ako je to znázornené na obrázku v závislosti od počtu komôr.

Hrubý a kvalitný plast septiku Plastbest

Septik Plastbest je vyrobený z konstrukčného polypropylénu (PP), ktorý je zložený zo 60% čistého alebo panenského PP granulátu a 40% PP drťe získaná z technologických odpadov, vznikajúcich pri výrobe dosiek.

Hrúbka materiálu je rovnaká ako pri žumpách. Revízny otvor alebo komín je vyrobený zo 6mm hrubého materiálu. Plášť plastového septiku je z 8mm hrubého materiálu. Čelá nádrže rovnako ako nohy septiku sú vyrobené z 10mm hrubého materiálu. Prepážky sú z 8mm hrubého materiálu.

Hrúbka plastu septiku Plastbest

Môžem prejsť s vozidlom po septiku?

Plastový septik Plastbest je prejazdný len za podmienky, ak bude urobené následné opatrenie: prebetónovanie stropu nádrže železobetónovou doskou s presahom 0,5m na nebagrovaný terén.

Ako funguje septik?

Septik funguje na princípe biomechanického čistenia, kde v každej komore prebieha sedimentácia odpadových zložiek a kalu.

Ako funguje septik

Prvá komora

Odpadová voda vstúpy cez prítokový otvor do prvej komory v ktorej pevné zložky sa usadia na dne a spodina/tvoriaca pena ostáva plávať na povrchu. Usadeniny sú aneoróbne strávené/zbavené voľného kyslíka čo umožnuje zýšenie objemu usadenín.

Druhá komora

Tekutina ďalej pretečie cez otvor v prepážke do dalšej komory v ktorej dochádza k rovnakému procesu ako v prvej komore. Tekutina je už relatívne čistejšia.

Tretia komora

V poslednej komore/tretej sa tekutina môže dostať von dvomi spôsobmi:

  • Pomocou kalového čerpadla cez otvor komína (zvyčajne na využitie úžitkovej vody)
  • Cez odtokové potrubie do odtokového poľa

V prípade využitia odpadovej vody ako úžitkovú vodu, použite baktérie a enzými na rozloženie látok na jednoduchšie látky.

Pri odvádzani vody do odtokového poľa je nevyhnutná filtrácia odpadovej vody pre pórovitosť zeminy v odtokovom poli. Zvyšky nečistôt sú eliminované v zemi spolu s prebytočnou vodou, ktorá vsiakne do zeme, alebo sa vyparí. Sieť potrubí v odtokovom poli distribuje odpadovú vodu cez pole odtokovými dierami v rúrach odtokového potrubia.

Dobre nainštalovaný septik s pravidelnou kontrolou a vyprázdnovaním by mal slúžit desaťročia.

Papiere ku kolaudácii septiku

Plastové septiky Plastbest sú vydávané s kompletnou dokumentáciou ku kolaudácii. Ku každému septiku Plastbest dostanete nasledovné dokumenty:

Septik s 2-ročnou zárukou

Náš samonosný plastový septik je vodotesný v súlade s normou STN 750905, podložený statickým výpočtom, odolný voči spodnej vode a bez nutnosti obetónovania. Septik má dlhšiu životnosť ako betónový.

Kúpiť septik Plastbest

Septik Plastbest kúpite cez náš web alebo aj telefonicky. Termín dodania je do 14 pracovných dní.

Kontakt Cenník