Montáž septiku Plastbest

Inštalácia ako aj záručna doba (2 roky) septiku prebieha rovnako ako pri montáži žumpy Plastbest.

Montáž septiku Plastbest
Montážny náčrt septiku Plastbest

Záručná doba je 2 roky

Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nedodržaním vyššie uvedeného montážneho návodu. V prípade defektu a preukázania správneho postupu montáže foto-dokumentáciou v záručnej dobe, záruka je platná.