Montáž vodomernej šachty Plastbest

Podrobný montážny postup a osadenie plastovej vodomernej šachty Plastbest aj v prípade výskytu spodnej vody.

Príprava

Plastová šachta sa osádza do vykopanej jamy na zhutnený štrkopiesok, alebo betónovú dosku. Ideál piesok. Obsypuje sa triedenou zeminou s priebežným mierným hutnením. Pre rýchlejšie usadenie zeminy, polievame vodou. Dodatočne, šachtu môžte obetónovať do tých 400mm výšky šachty z toho dôvodu, aby spodná ako aj prívalová voda nevytláčala šachtu nahor. Preto odporúčame šachtu zabezpečiť betónom.

Vodomerná šachta montáž

Máte spodnú vodu, alebo ílovitú zeminu?

V tom prípade sa robí obetónovanie šachty do výšky minimálne 200 mm nad hladinou spodnej vody. Toto opatrenie sa robí preto, aby spodná voda nevytlačila šachtu nahor, alebo nezdeformovala. Pre lepšie ukotvenie šachty v betóne je možnosť (za príplatok) doinštalovať na vonkajší plášť, výstúženie rebier s dierami (ø 10mm) s prípravou na prestrčenie roxoru (6-8 mm). Na šachty s ø 1000mm odporúčame umiestniť 4ks rebier a šachty s ø 1200mm 5ks rebier. Výstuh je možný dodatočne objednať k šachte v doplnkoch.

Montáž vodomernej šachty s výskytom spodnej vody

Záručná doba je 2 roky

Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nedodržaním vyššie uvedeného montážneho návodu. V prípade defektu a preukázania správneho postupu montáže foto-dokumentáciou v záručnej dobe, záruka je platná.

Cookies
Plastbest.sk používa cookies pre funkčnosť tejto webstránky. Pokračovaním predpokládame, že súhlasite s umiestnením cookies do vášho zariadenia z plastbest.sk