Montáž žumpy Plastbest

Montážny postup a osadenie plastovej žumpy Plastbest aj v prípade s výskytom spodnej vody.

Montáž žumpy Plastbest
Montážny náčrt žumpy Plastbest

1. Príprava

Nami vyrábané nádrže typu horizontál majú valcový tvar a samonosnú konštrukciu, takže nie je nutné robiť základové betónové lôžko. Výkop musí byť minimálne o 0.5m na každú stranu vačší ako je daný rozmer nádrže. Pre určenie hĺbky výkopu vychádzame z toho, že prívodové potrubie musí mať spád 3cm na 1m. Komín s poklopom by mal vytŕčať mierne nad terénom (približne 4 - 7cm) oproti vstupu povrchovej vody do nádoby.

2. Betonáž zaťažovacej pätky

Spodnou časťou nádrže sa prestrčí 4-8 prútov roxorov o priemere 8 - 10mm po celej dĺžke nádoby a osadí sa na zrovnané dno výkopu s tým, že na komín sa položí vodováha pre kontrolu a zrovnanie nádoby. Po osadení, nádrž naplníme vodou približne do polovice a zalejeme dno výkopu betónom tak, že betón sa musí previazať s roxormi a nohami nádoby. V prípade prostredia s výskytom spodnej vody, betónaž sa robí minimálne 300mm nad hladinou spodnej vody.

3. Po obetónovaní pätky

Po vyzretí betónu, nádoba sa obsype triedeným výkopom (väčšie a ostré kamene sa nesmú dotýkať plášťa nádoby). Výška zeminy nad vrchnou časťou valca nádoby môže mať maximálne 1000mm pri priemere valca 1500mm a 600mm pri priemere valca 1850mm. Za iných podmienok je nutné na tele nádrže urobiť 200mm hrubú betónovu dosku s kari pletivom s presahom minimálne 500mm na každej strane na NEBAGROVANÝ terén. Podľa miestných podmienok (spodná voda, blízkosť budov, cestná komunikácia) sa prevedie prípadné zabezpečenie proti poškodeniu nádoby (uviesť do poznámky pri objednávani).

Upozornenie!

Nádoba umiestnená v teréne, ktorý neprepúšťa vodu (íl, skala) je potrebné zaistiť rovnako, ako pri výskyte spodnej vody (obetónovať min. 30cm nad hladinou spodnej vody). Vzhľadom na to, že polypropylén, z ktorého sú nádoby vyrobené, s klesajúcou teplotou krehne, neodporúčame manipuláciu pri nižších teplotách než 5°C. Pri osádzaní je nutné urobiť fotodokumentáciu.

Odporúčame vám prečítať článok o zásadných chybách pri osádzaní plastovej žumpy.

Záručná doba je 2 roky

Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nedodržaním vyššie uvedeného montážneho návodu. V prípade defektu a preukázania správneho postupu montáže foto-dokumentáciou v záručnej dobe, záruka je platná.